สทศ.จัดสอบโอเน็ตใหม่อีกครั้ง 7 มี.ค.นี้ หลังวิชาวิทย์ฯ ม.6 มีปัญหา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ เรื่องการจัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ใน 7 ศูนย์สอบ ที่ได้ข้อสอบชุด 200 รวมกว่า 4 หมื่นคน วันที่ 7 มีนาคมนี้ ในสนามสอบเดิม

โดยเมื่อวานนี้ (21 ก.พ.) นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน สำหรับแก้ไขปัญหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พบข้อผิดพลาดจากกระบวนการจัดพิมพ์ข้อสอบใน 7 ศูนย์สอบ ประกอบด้วย
1.ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4.มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งรวม้วมีข้อสอบชุด 200 ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบดังกว่าวประมาณ 40,000 คน

สทศ. จึงออกประกาศเพื่อให้นักเรียนจำนวนดังกล่าวที่ได้ข้อสอบชุด 200 ที่มีปัญหาสอบวิชาวิทยาศาสตร์ใหม่ในวันที่ 7 มีนาคมนี้ ระหว่างเวลา 11.30-13.00 น. รวมเวลาสอบ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยใช้ข้อสอบชุดคู่ขนานรวม 67 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในศูนย์สอบและสนามสอบเดิม ที่เคยสอบไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th โดยไม่ต้องมีการยื่นคำร้องใด ๆ ต่อ สทศ.อีก

ทั้งนี้หากนักเรียนคนใดไม่ประสงค์ที่จะเข้าสอบอีกครั้ง ทาง สทศ.จะยึดคะแนนตามที่นักเรียนได้ฝนลงในกระดาษคำตอบเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่มีรายชื่อตามที่ สทศ.ประกาศไว้ในเว็บไซต์ สามารถยื่นคำร้องขอเข้าสอบเป็นกรณีพิเศษได้เช่นกัน ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ ที่ทำการของ สทศ.พญาไทพลาซ่าชั้น 35 หรือ http://www.niets.or.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s